Menu Content/Inhalt
Welkom arrow Senario (clubblad)
Senario
zondag, 31 januari 2016

Het clubblad van de vereniging verschijnt vier keer per jaar. Hierin staan de plannen voor activiteiten en verslagen van wat we in het afgelopen kwartaal hebben gedaan. Voorts vind je er alle relevante mededelingen van het bestuur, zoals oproepen en verslagen van vergaderingen. Verder bevat het blad -vaak artistieke- bijdragen van de leden, biedt het achtergrondinformatie en andere wetenswaardigheden.
Ieder lid kan stukjes inzenden, vragen stellen, voorstellen doen en opmerkingen aan de redactie zenden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen niet te plaatsen, bijvoorbeeld als ze denkt dat die niet passen bij het doel van de vereniging of kwetsend of discriminerend kunnen zijn voor anderen.

Om u een indruk te geven volgt hier de inhoudsopgave van nummer 71 (oktober 2012)

Van de redactie
Kopij voor het volgende nummer
Van het Bestuur
Lieve Lette (van de Voorzitter)
Van de Secretaris
Van de Penningmeester
Nieuws van de NFN
Lief en Leed
Komen en gaan
Foto Open naturisme
Komende activiteiten
Zwemmen in Nieuwkoop
Warme dag in Steenbergen
Plannen voor volgend jaar
Verslagen van activiteiten
Najaarsvakantie in Zuid Frankrijk
Dagtochten
Weerzien met Gelre
SE-NA kroniek (afl. 3)
Presentatie naar buiten
Activiteitenkalender

Last Updated ( maandag, 01 februari 2016 )